Skip to content
Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

Genoeg hierover in het nieuws de laatste tijd, maar waar gaat dit nou eigenlijk over?
Het huidige stelsel moet gemoderniseerd worden. Een aantal zaken wordt hierdoor ook begrijpelijker, maar een goede communicatie en begeleiding naar de werknemers is essentieel!

1)    AOW-leeftijd zal minder snel stijgen;
2)    Bij alle regelingen, ook bij Pensioenfondsen, wordt de premie het uitgangspunt: “premieregeling” (en niet meer een gegarandeerde pensioenuitkering);
3)    Pensioenpremie wordt voor iedereen gelijk (leeftijdsonafhankelijk). Voor bestaande werknemers zou het mogelijk blijven de stijgende premie te behouden indien nu het geval (overgangsregeling);
4)    Dekking bij overlijden voor pensioendatum (partnerpensioen) moet eenvoudiger worden (koppeling met laatste salaris);
5)    Opname 10% van de opgebouwde pensioenwaarde mogelijk op de pensioeningangsdatum;
6)    Mogelijkheden voor vervroegd uittreden van werknemers (RVU-uitkering, vervroegen van pensioen en verlofsparen)
7)    Verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP-ers. Al raden wij aan om hier niet op te wachten en hier zelf de juiste keuzes in te maken.

De komende periode worden de details uit het pensioenakkoord verder uitgewerkt.
Sinds afgelopen zaterdag 4 juli heeft, naast het CNV, ook het FNV ingestemd met het pensioenakkoord. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en gaan hier graag met u over in gesprek. Voor iedereen heeft dit namelijk impact:
•    Wat betekent het voor uw pensioenregeling?
•    Welke keuzes kunt u maken?
•    Wilt u onderscheid tussen de huidige en nieuwe medewerkers?
•    Speelt de wens voor vervroegd uittreden?
•    Heeft u als ondernemer al een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op!
info@mijnverzekeringskantoor.com of 010-2410080

Back To Top