Skip to content
Corona virus

Corona virus

Graag willen wij 2 onderwerpen onder uw aandacht brengen:
1.    Premiebetaling van uw collectieve pensioen in tijden van coronacrisis
2.    Wat is verzuim in tijden van corona?

1.    Premiebetaling van uw collectieve pensioen in tijden van corona
Wij hebben al van enkele werkgevers de vraag ontvangen wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het doorbetalen van de pensioenpremie in deze tijden van crisis. Ook verwachten wij dat deze vraag momenteel leeft bij vele werkgevers.
De huidige Pensioenwet kent al een ‘betalingsvoorbehoud bij ingrijpende wijziging van omstandigheden’, maar daarnaast gaan ook het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en De Nederlandse Bank (DNB) op zeer korte termijn in gesprek om te bespreken hoe getroffen ondernemers zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Wij verwachten dat, wanneer u deze nieuwsbrief heeft gelezen er al duidelijkheid is over aanvullende mogelijkheden met betrekking tot premiebetaling pensioen. Belangrijk uitgangspunt hierbij zal wel zijn dat de risicodekkingen in stand zullen blijven.

2.    Wat is verzuim/ziekte in tijden van coronacrisis?
De verzuimverzekering keert uit als uw werknemer wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn/haar werk te verrichten.
De verzuimverzekering keert niet uit als uw werknemer wegens quarantaineplaatsing (als hij/zij niet zelf ziek is) niet in staat is om zijn/haar werk te verrichten.
Als een werknemer vanwege vrees voor het corona virus geen werk kan verrichten is er eveneens geen sprake van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Wilt u met ons sparren over deze situatie, of wil u meer weten, neem dan contact met ons op. Wij kunnen tevens ondersteunen in de communicatie met uw pensioenuitvoerder én communicatie naar uw werknemers.

Back To Top