Skip to content
80-90-100 regeling

80-90-100 regeling

Wat is de 80-90-100 regeling?
Bij een 80-90-100 regeling gaat de werknemer 80% (van de werkweek) werken, behoudt hij/zij 90% van het salaris en bouwt 100% pensioen op. Een werknemer kan vanaf 57 jaar in aanmerking komen voor deze regeling. Verder moet er worden aangetoond dat zo een regeling de beste optie is om de werknemer duurzaam inzetbaar te houden. Deze regeling is opgenomen in een aantal CAO’s.

De doelstelling
De doelstelling van de 80-90-100 regeling is dat oudere werknemers, die steeds langer moeten doorwerken in staat zijn om de pensioendatum te halen.

Hoe werkt de 80-90-100 regeling?
Als een werknemer 80% gaat werken komt er 20% procent arbeidsplaats vrij. Dit kan worden ingevuld door iemand anders. Dat kan een jongere en goedkopere werknemer zijn. Doordat die werknemer goedkoper is, kan met de bezuinigen 90% salaris en 100% pensioenopbouw worden betaald. Niet ieder bedrijf kan dit, een bedrijf moet voldoende groot zijn om zo een constructie te laten werken en het moet in staat zijn om jong personeel aan te trekken. Als dit voor een bedrijf niet werkt, zullen de kosten van de werkgever gaan stijgen.
De 80-90-100 regeling kan ook onderdeel zijn van het ouderenbeleid. Daarbij kan er een bepaald budget zijn om deze regeling te financieren.

De regeling kan door de werkgever worden aangeboden of zijn opgenomen in de CAO. Als werknemer mag je gebruik maken van deze regeling, maar het is niet verplicht. Behalve de 80-90-100 regeling heb je ook andere opties, zoals 60-80-100.

Heeft jouw bedrijf geen 80-90-100 regeling?
Voor een bedrijf is het niet verplicht om een 80-90-100 regeling aan te bieden. Deze regeling kost geld en moet dus worden gefinancierd. Wanneer dit niet volledig door het bedrijf betaald kan worden, dan is het mogelijk voor de werknemer om een soortgelijke regeling op te zetten. Er zijn drie andere opties om de 80-90-100 regeling op te zetten:

  1. Optie 1
    Vijf jaar voor de pensioendatum gaat de werknemer 80% werken, waardoor het inkomen met 20% afneemt. Vervolgens laat de werknemer 10% van het inkomen aanvullen door een deel van het pensioen vervroegd te laten ingaan. Hiermee heeft de werknemer de 80-90 variant, maar het pensioen wordt minder. De kosten van deze optie komen volledig voor de rekening van de werknemer.
  2. Optie 2
    Ook bij deze optie gaat de werknemer 80% procent werken, waardoor het inkomen met 20% afneemt. Het verschil met optie 1 is dat de werkgever 10% van het pensioen aanvult. De werknemer betaalt dan de 90% door gebruik te maken van deeltijd pensioen en de werkgever betaalt de 100% door de pensioenopbouw voor te zetten.
  3. Optie 3
    Net als bij de eerste twee opties gaat de werknemer hier 80% werken en neemt het inkomen met 20% af. Maar in dit geval betaalt de werkgever 10% aanvulling van het inkomen. Hierdoor gaat de werknemer niet met vervroegd pensioen.

Conclusie
Optie 1: Financiële gevolgen zijn volledig voor de werknemer.
Optie 2: Werknemer en werkgever delen de kosten, werknemer betaalt iets meer.
Optie 3: Werknemer en werkgever delen de kosten, werkgever betaalt iets meer.
Bij de 80-90-100 regeling betaalt de werkgever de hele regeling.

Back To Top